mielenterveyden ongelmista:
masennus

[ takaisin ongelmien otsikoihin ]


  MASENNUS (DEPRESSIO):     (... kesken ...)
"Masentuneella henkilöllä mieliala on tavalla tai toisella lukkiutunut tilaan, jossa mielenkiinto lähes kaikkeen on kadonnut. Hän ei pysty saamaan iloa tai tyydytystä mistään. Hän ei usko itseensä, eikä hänellä ole tulevaisuutta. Kun tilaan vielä liittyy arvottomuuden tai syyllisyyden tunteita, vaikeita unihäiriöitä sekä suorituskyvyn heikkenemistä, ei ole ihme, että masentunut henkilö pitää itseään taakkana muille ja että itsemurha-ajatukset nousevat esiin."
- kirjasta: Psykiatrian perusteet (Furman, Forsman, Saarela; 1987)


  MASENNUKSEN TYYPILLISIÄ OIREITA:

- energian / toimintatarmon väheneminen
- mielialan lasku
- mielihyvän kokemisen menetys


  MASENNUKSEN MUITA OIREITA:

- alentunut itsetunto ja itseluottamus
- aloitekyvyttömyys
- arvottomuuden tunne
- elämänilon väheneminen
- fyysinen kiihtyneisyys
- fyysinen lamaantuneisuus
- hypokondrisuus
- keskittymiskyvyn heikkeneminen
- kiinnostuksen väheneminen
- kuolemanajatukset tai -toiveet
- muistin heikkeneminen
- painon lasku
- psykomotorinen hidastuneisuus
- päättäväisyyden heikkeneminen
- päätöksentekovaikeus
- ruokahalun selvä muutos (tahaton laihtuminen tai
    pahaan oloon syömisen aiheuttama lihominen)
- seksuaalinen haluttomuus
- suhteettomat alemmuuden tunteet
- syyllisyyden tunne
- toivottomuus
- unettomuus (etenkin aamuyön tunteina, tuskainen unettomuus)
    tai liiallinen nukkuminen
- uupuneisuus
- voimakas väsymys

"Vaikea depressio vaatii useimmiten sairaalahoidon ja tiiviin valvonnan. Lääkitys
tehoaa hitaasti, ja potilaan suisidaalisuus jopa lisääntyy hoidon alkuvaiheessa, kun
lääkitys parantaa aktiivisuutta, mutta ei vielä kohenna mielialaa."
- psykiatri Kristiina Nikkola: Psykiatriaa sairaanhoitajille

  MASENNUKSEEN LIITTYVÄÄ LUETTAVAA:

  Affektiiviset häiriöt - Masennus - therapiafennica.fi

  Depressio - introspekt
  Depressio - Jorma Myllärniemi
  Depressio ja siitä selviytyminen - introspekt
  Depressio - käypä hoito - kaypahoito.fi
  Depressio - käyvän hoidon potilasversio - terveyskirjasto
  Depressio - potilasopas - GlaxoSmithKline

  Kuinka tuet masentunutta itse uupumatta? - Kuntoutussäätiö

  Masennus - anxiety
  Masennus - poliklinikka.fi
  Masennus - terveyskirjasto / Duodecim
  Masennus - miesklinikka.com
  Masennus eli depressio - tukiasema.net
  Masennus ja sen oireet - www.tohtori.fi
  Masennus ja serotoniiniselektiiviset lääkkeet - Juha Mikkonen (2000)
  Masennus.com
  Masentuneisuus, masennus, depressio - yths.fi
  Masentunut herää aamuyöstä
  Mielialapsykoosit ja masennus - psykiatri Kristiina Nikkola

  Nuoren depressio - potilasopas - GglaxoSmithKline

  Toimimalla ylös mielialan ansasta - Integrum Institute

  MASENNUKSEEN LIITTYVIÄ TOIMIJOITA - Suomi:

  Mieli Maasta ry
  Surunauha - Itsemurhan tehneiden läheiset ry

  MASENNUKSEEN LIITTYVIÄ TOIMIJOITA - muu maailma:

  American Association of Suicidology
  American Foundation for Suicide Prevention - AFSP
  Canadian Association for Suicide Prevention
  Centre For Research and Intervention on Suicide and Euthanasia
  Centre For Suicide Prevention
  Depression and Bipolar Support Alliance
  European Network for Suicidology - ENS
  International Association for Suicide Prevention - IASP

  MUUTA MASENNUKSEEN LIITTYVÄÄ - Suomi:

  Itsemurhatilasto (runoilija: Ässä) - www.rakkausrunot.fi
  Leif Färding (was a good man) - Reijo O. Holopainen
  Liikunta ja kirkasvalo parantavat mielialaa


  MUUTA MASENNUKSEEN LIITTYVÄÄ - muu maailma:

  An Introduction to Depression - psychcentral.com

  Depression - healingwell.com
  Depression - MedlinePlus
  Depression Central
  Depression Support - mental-health-today.com
  Depression Symptoms
  Depression Today - mental-health-today.com
  Depression Treatments

  Eleven Personal Stories - psychcentral.com

  Help Yourself When You’re Feeling Suicidal

  If you're thinking about suicide

  National Suicide Prevention Lifeline

  Suicide and Suicide Prevention

  Wing of Madness Depression Guide

    Tautiluokitus ICD-10    -    masennus
   
F32 Masennustila
F32.0 Lievä masennustila
F32.00 Lievä masennustila ilman somaattista oireyhtymää
F32.01 Lievä masennustila ja somaattinen oireyhtymä
F32.1 Keskivaikea masennustila
F32.10 Keskivaikea masennustila ilman somaattista oireyhtymää
F32.11 Keskivaikea masennustila ja somaattinen oireyhtymä
F32.2 Vaikea-asteinen masennustila ilman psykoottisia oireita
F32.3 Vaikea-asteinen, psykoottinen masennustila
F32.8 Muu masennustila
F32.9 Määrittämätön masennustila
F33 Toistuva masennus
F33.0 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso
F33.00 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso ei somaattista oireyhtymää
F33.01 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso somaattinen oireyhtymä
F33.1 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso
F33.10 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso ei somaattista oireyhtymää
F33.11 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso somaattinen oireyhtymä
F33.2 Toistuvan masennuksen vaikea masennusjakso ilman psykoottisia oireita
F33.3 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso
F33.30 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso mielialan mukaisia psykoottisia oireita
F33.31 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso mielialan vastaisia psykoottisia oireita
F33.4 Toistuvan masennuksen elpymävaihe (remissio)
F33.8 Muu toistuva masennus
F33.9 Määrittämätön toistuva masennus
   
F34 Pitkäaikaiset mielialahäiriöt
F34.0 Mielialan aaltoiluhäiriö (syklotymia)
F34.1 Pitkäaikainen masennus
F34.8 Muu pitkäaikainen mielialahäiriö
F34.9 Määrittämätön pitkäaikainen mielialahäiriö
   
F38 Muut mielialahäiriöt
F38.0 Muut yksittäiset mielialahäiriöt
F38.00 Sekamuotoinen mielialahäiriöjakso
F38.09 Muu yksittäinen mielialahäiriö
F38.10 Toistuva lyhyt masennusjakso
F38.19 Muu toistuva mielialahäiriö
F38.8 Muu mielialahäiriö
   
F39 Määrittämätön mielialahäiriö
   


[ takaisin ongelmien otsikoihin ]