mielenterveyden ongelmista:
skitsofrenia

[ takaisin ongelmien otsikoihin ]

  SKITSOFRENIA:     (... kesken ...)
"Skitsofreniaan sairastuminen tarkoittaa vaikeata persoonallisuuden hajoamista, todellisuudetajun heikentymistä ja toimintakyvyn alenemista, joihin usein liittyy myös sosiaalisista kontakteista vetäytyminen. Todellisuudentajun katoaminen tarkoittaa tilaa, jossa henkilö ei erota mielikuvitusta todellisuudesta, hän muun muassa pitää aistiharhoja todellisina aistihavaintoina."
- kirjasta: Psykiatria (Lepola, Koponen, Leinonen, Joukamaa, Isohanni, Hakola; 2002)


  SKITSOFRENIAN TYYPILLISIÄ OIREITA:

- ajatusten julkikuuluminen
- ajatustenkulut, -katkot tai -vääristymät
- ajatuksiin vaikuttaminen
- ajatusten katoaminen tai välittyminen esim. telepaattisesti
- apaattisuus
- emotionaalisten reaktioiden hidastuminen
- harha-ajatukset/luulot
- katatoninen kiihtymystila
- mutismi
- näköharhat / hallusionaatiot
- puheen niukkuus, poikkeavuudet
- sekava, käsittämätön tai hajanainen puhe
- stupor-tila
- toimintatason lasku
- uudissanat
- ääni/kuuloharhat


  SKITSOFRENIAN MUITA OIREITA:

- aggressiivinen käyttäytyminen
- ahdistuneisuus
- ajatuksiin vaipuminen, päiväuneksunta
- epäilevyys
- havaintovääristymät
- heikentynyt käsitteellinen ajattelu
- heikentynyt libido
- huomiokyvyn heikkeneminen, keskittymiskyvyttömyys
- ikävystyneisyys, mielenkiinnon puute
- impulsiivisuus
- itsetuhoiset ajatukset
- kummallinen käyttäytyminen
- kyvyttömyys kokea nautintoa
- levottomuus
- liikkeiden muuttuminen
- lisääntynyt sensitiivisyys ihmissuhteissa
- masennus
- mielialan heilahtelu
- muuntuneet affektit
- muuntunut itsen ja ympäristön kokeminen
- näköharhat/hallusionaatiot
- pakkoajatukset ja -toiminnot
- ruokahaluttomuus, laihtuminen
- ruumiilliset vaivat
- syyllisyys
- unihäiriöt
- vetäytyminen sosiaalisista suhteista
- vihaisuus, ärtyneisyys
- väsyneisyys, energiattomuus

  SKITSOFRENIAAN LIITTYVÄÄ LUETTAVAA:

  Oikea havainto - väärä tulkinta
  Skitsofrenia - psykiatri Kristiina Nikkola
  Skitsofrenia - poliklinikka.fi
  Skitsofrenia ja muut psykoosit - therapiafennica.fi
  Skitsofrenia - käypä hoito - kaypahoito.fi
  Skitsofrenia - Käyvän hoidon potilasversiot

  SKITSOFRENIAAN LIITTYVIÄ TOIMIJOITA:


  MUUTA SKITSOFRENIAAN LIITTYVÄÄ:

  All About Schizophrenia - psychcentral.com (engl.)

  Evidence of an Association between Schizophrenia and Lipid Metabolism
- narsad.org

  NARSAD Investigator Develops a Mouse Model of Schizophrenia - narsad.org

  Schizophrenia - MedilinePlus (engl)
  Schizophrenia: A Handbook For Families - (engl)
  Schizophrenia and Psychosis - psychcentral.com (engl.)
  Schizophrenia.com - (engl)
  Schizophrenia Treatment - psychcentral.com (engl.)
  Study Result Suggests Schizophrenia, Depression Share Common Genetic
Mechanisms - narsad.org

      Tautiluokitus ICD-10    -    skitsofrenia
   
  F20   Skitsofrenia
  F20-F29   Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt
  F20.0   Paranoidinen skitsofrenia
  F20.00   Paranoidinen skitsofrenia jatkuva
  F20.01   Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen ja vähitellen vaikeutuva
  F20.02   Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen mutta vakaa
  F20.03   Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen ja vähitellen lievittyvä
  F20.04   Paranoidinen skitsofrenia osittainen toipuminen
  F20.05   Paranoidinen skitsofrenia täydellinen toipuminen
  F20.08   Paranoidinen skitsofrenia muu
  F20.09   Paranoidinen skitsofrenia taudinkulku epäselvä, seuranta-aika liian lyhyt
  F20.1   Hebefreeninen skitsofrenia
  F20.10   Hebefreeninen skitsofrenia jatkuva
  F20.11   Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy etenevä toimintavajaus
  F20.12   Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy vakaa toimintavajaus
  F20.13   Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen, välillä toipuminen
  F20.14   Hebefreeninen skitsofrenia epätäydellinen toipuminen
  F20.15   Hebefreeninen skitsofrenia täydellinen toipuminen
  F20.18   Hebefreeninen skitsofrenia muu
  F20.19   Hebefreeninen skitsofrenia taudinkulku epävarma, seuranta-aika liian lyhyt
  F20.2   Katatoninen skitsofrenia
  F20.20   Katatoninen skitsofrenia jatkuva
  F20.21   Katatoninen skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy etenevä toimintavajaus
  F20.22   Katatoninen skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy vakaa toimintavajaus
  F20.23   Katatoninen skitsofrenia jaksottainen, välillä toipuminen
  F20.24   Katatoninen skitsofrenia epätäydellinen toipuminen
  F20.25   Katatoninen skitsofrenia täydellinen toipuminen
  F20.28   Katatoninen skitsofrenia muu
  F20.29   Katatoninen skitsofrenia taudinkulku epävarma, seuranta-aika liian lyhyt
  F20.3   Erilaistumaton skitsofrenia
  F20.30   Erilaistumaton skitsofrenia jatkuva
  F20.31   Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy etenevä toimintavajaus
  F20.32   Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen, mihin liittyy vakaa toimintavajaus
  F20.33   Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen, välillä toipuminen
  F20.34   Erilaistumaton skitsofrenia epätäydellinen toipuminen
  F20.35   Erilaistumaton skitsofrenia täydellinen toipuminen
  F20.38   Erilaistumaton skitsofrenia muu
  F20.39   Erilaistumaton skitsofrenia taudinkulku epävarma, seuranta-aika liian lyhyt
  F20.4   Skitsofrenian jälkeinen masennus
  F20.5   Jäännösskitsofrenia (residuaalinen skitsofrenia)
  F20.6   Erityisosatekijätön skitsofrenia
  F20.8   Muu skitsofrenia
  F20.9   Määrittämätön skitsofrenia
   


[ takaisin ongelmien otsikoihin ]